Houtrotreparatie

Certificaten

SG Tiemersma is gecertificeerd Sigma Flexidur specialist.

Dáárom houtrotreparatie met Sigma Flexidur:
• geschikt voor alle seizoenen (zomer én winter)
• Sigma-kwaliteit: door-en-door beproefd en optimaal op elkaar afgestemd
• al toepasbaar bij 0°C
• langdurige vrijwaring van houtproblemen
• blijvend elastisch, dus flexibel opvangen van spelingen
• krimpvrij
• veilig werken: vrij van oplosmiddelen
• tot 10 jaar totale Sigma-systeemgarantie (hout- plús verfsysteem)

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.